آشیوه شده در: 46 نکته

46 نکته درباره آداب و احکام مشارکت در ساخت

 به قلم دکتر محمود حقیقت طلب ؛ مشاور حقوقی وسرمایه گذاری املاک و بنیانگذار هوش ملکی در ایران  قراردادهای مشارکت در ساخت همیشه تنورش داغ هست به ویژه در دوره رکود اقتصادی بخش بازار مسکن ! . این داغی تنور بازار مشارکتی مورد استقبال فراوان قرار گرفته است . چرا که بهر روی بازار مسکن…