آشیوه شده در: پدیده تزاحم بعنوان اختلاف بین اشخاص و اداره ثبت اسناد و املاک

آشنایی با شش عارضه متداول در اسناد و املاک کشور

بخش اول وجود دردسر و مشکلات معاملاتی ، حقوقی وثبتی  تنها بر سر راه املاک شهری هم چون املاک  مسکونی ، اداری ، تجاری و … وجود ندارد بلکه معاملات اراضی زراعی و کشاورزی از دردسر های مختص خود برخورداراست. از آنجا که روستا نشینان هم وطن از دانش حقوقی و ثبتی بسیار اندکی برخوردارند…