آشیوه شده در: هدیه دادن

پانزده تکنیک جادویی برای مشتری مداری در صنف مشاورین املاک  

  سلام : در این مقاله ما شما را به پانزده تکنیک جادویی برای مشتری مداری در صنف مشاورین املاک راهنمایی میکنیم. یک . همیشه پیش آهنگ در سلام دادن به همه به ویژه به مشتریان باشید ؛ زیرا سلام موجب اعتماد و اطمینان افراد می شود . فرقی نمی کند که سن مشتری بالاتر…