آشیوه شده در: نکته ملکی

آداب تعیین اصالت سند ملکی

یکی از مهارت های سرمایه گذاری در املاک ومستغلات به خصوص در خرید املاک و یا مشارکت در ساخت  توانایی کشف و تعیین اصالت سند ملک مورد معامله می باشد . پرسش این است که اهمیت اصالت سند در چیست ؟ چرا باید اصالت سند احراز شود  ،؟ و مکانیزم های مؤثر در این امر…