آشیوه شده در: رونق

ادامه رکود یا ایجاد رونق در بازار مسکن ( در نیمه دوم سال 1398 )

  پس ازطی دوره رکودی عمیق و کسل کننده از اواخرسال 1392 وپس از یک جهش قیمتی ، ناگهان  در بهمن 1396 زمزمه رونق املاک به گوش رسید . در واقع از این رونق خیلی متعجب بودم و هر چه به عوامل  و نشانه های این رونق جستجو کردم چیزی نیافتم . چرا که هر…