آشیوه شده در: بیماری هلندی

تأثیر پدیده بیماری هلندی بر تحلیل بازار مسکن ( بخش دوم )

در واقع با ارزان شدن قیمت نفت ، موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و آن گاه دیگر امکان تعدیل نوسان درآمدهای نفتی وجود نخواهد داشت.  کارشناسان معتقدند که نباید درآمدهای آتی خود را بر پایه قیمت های متغیر بازارهای جهانی محاسبه کنند .همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش…

تأثیر پدیده بیماری هلندی  بر تحلیل  بازار مسکن ( بخش اول )

تأثیر پدیده بیماری هلندی  بر تحلیل  بازار مسکن صادرات کشور گران‌تر واردات کشور  ارزان ‌تر نشانه بیماری هلندی واژه بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجله Economist برای توصیف رکود بخش صنعتی در کشورهلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰به‌کار گرفته شد . بیماری هلندی (  Dutch disease ) مفهوم اقتصادی است که…