تأثیر پدیده بیماری هلندی بر تحلیل بازار مسکن ( بخش پایانی )

ادامه تأثیر پدیده بیماری هلندی بر تحلیل بازار مسکن در بخش سوم و بخش پایانی به شرح ذیل می باشد.

این سیاست سرمایه گذاری به همراهی دو عامل بستگی دارد :

– اول اینکه دراثر این سیاست ها درآمدهای بادآورده صادراتی برای بودجه بندی صحیح برای توسعه درازمدت کنترل می‌شود

– دوم اینکه دولت ازطریق به تأخیر انداختن مخارج جدید خود به طور ضد دَوَرانی ( Countercyclically )  عمل نماید .

ادامه تأثیر پدیده بیماری هلندی بر تحلیل بازار مسکن یه شرح ذیل است.

در خلال بیشترین دوره تورمی رونق صادرات ازطریق کمتر خرج کردن از درآمدهای بادآورده و برعکس آن یعنی خرج کردن بیشتر زمانی که رونق اقتصادی کم رنگ شده‌ است ، به تثبیت اقتصادی کمک می ‌کند .

هم چنین سیاستگذاران در درمان بیماری هلندی این نکته را نیز باید درنظر داشته باشند که آیا ثروت تازه کشف شده ، موقتی است یا دائم ؟

در کشور هایی که انتظار می‌رود منابع جدید کشف شده سریعاً پایان می‌پذیرد و منابع کمکی جدید موقتی و سودهای تجاری ناشی از آن گذرا می‌باشد ، باید سیاستمداران سعی کنند تا از طریق مداخلات ارزی ، از بخش های آسیب پذیر حمایت کنند .

درکشورهایی که احتمالاً ثروت تازه کشف شده آنها اتمام ناپذیراست ، سیاستگذاران لازم است تا تغییرات ساختاری اجتناب ناپذیری را دراقتصاد مدیریت کنند تا از ثبات اقتصادی اطمینان یابند . آنها ممکن است قدم هایی درجهت افزایش بهره وری در بخش کالاهای مبادله نشدنی بردارند و احتمالاً این کار را از طریق خصوصی سازی و تجدید ساختار انجام دهند و درعین حال برای آموزش نیروی کار سرمایه گذاری کنند .

هم چنین ممکن است سعی کنند تا به منظور کاهش وابستگی دربخش درحال رونق ، صادرات را تنوع بخشند و آنها را در مقابل شوک های خارجی ازقبیل اُفت ناگهانی قیمت های کالا ، کمترآسیب پذیر کنند .

سه عارضه بیماری هلندی در اقتصاد

 • تورم مهارنشدنی
 • ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی
 • رفتار مصرفی خاص بیماری هلندی

3 توصیه مؤثر بانک جهانی به کشورهای صادرکننده نفت

بانک جهانی درسال های اخیر به دولت‌ های صادرکننده نفت که دارای صندوق ذخیره ارزی  هستند توصیه‌ هایی کرده است :

توصیه اول : درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را ازنظر زمانی و توزیع بین نسلی ، به شکلی مناسب مدیریت کنند که آنها احساس زیان ننمایند .

توصیه دوم : این صندوق‌ ها باید در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز دریک کشور کارآمدی داشته باشند .

توصیه سوم : باید شفافیت کامل ازنظردخل وخرج در مدیریت صندوق‌ ها وجود داشته باشد ( مثل مدیریت صندوق ذخیره ارزی نروژ )  .

انتقاد برخی از کارشناسان

ادامه تأثیر پدیده بیماری هلندی بر تحلیل بازار مسکن یه شرح ذیل است.

از نکات مهمی که درباره صندوق ذخیره ارزی می‌توان گفت ، انتقاد برخی کارشناسان از این بود که چرا پول نفت را باید درصندوق حبس کرد و از آن استفاده‌ای نکرد ؟

برای اینکه وجود منابع قابل دسترسی در این صندوق‌ها ، مدیران صنعتی ، مدیران سیاسی و دیگر گروه‌های ذینفع را به طمع می‌اندازد تا درشرایط خاص از آنها استفاده کنند .

فشارهای یاد شده موجب شد که درنروژ منابع دراختیار دولت نباشد به طوری که اگر دولت بخواهد ازمنابع صندوق استفاده کند باید دلایل اقتصادی ارائه کند و این طور نیست که دولت نروژ هرلحظه که بخواهد ازمنابع صندوق استفاده کند .

بانک جهانی به دلیل مدیریت مناسب این صندوق درکشور نروژ به کشورهای دارنده صندوق همیشه توصیه می‌کند که از مدل نروژ استفاده کنند . نکته قابل توجه این است که صندوق ذخیره ارزی نفت در نروژ اصولاً به بودجه وصل نشده‌ است و دولت نمی‌تواند ازمنابع آن برای مصارف بودجه،  رقمی را پیش بینی کند .

خطرات احتمالی صندوق ذخیره ارزی

خطر مدیریت سلیقه ای، مهمترین عامل تهدید کننده منابع این صندوق است و اگر این صندوق براساس سلیقه‌های شخصی مدیریت شود ، می‌تواند فساد آفرین باشد ( مانند نمونه ایران )

فساد اداری درمدیریت صندوق ذخیره ارزی ، مسأله‌ای است که نباید به آن بی اعتنا بود.

برهمین اساس برای جلوگیری از فساد درصندوق ذخیره نفتی ، بانک جهانی تلاش می‌کند علاوه بر صندوق بین‌المللی پول سازمان‌ها و تشکل‌های مدنی غیردولتی نیز برای عملکرد دولت ‌ها در اداره این صندوق نظارت داشته باشند تا منابع این صندوق که ثروت ملی محسوب می‌شود به درستی مصرف شود .

نمودار سیکل بروز بیماری هلندی در اقتصاد

 • افزایش ناگهانی درآمدکشور (دولت)
 • تزریق درآمد حاصله به جامعه
 • افزایش درآمدعمومی
 • افزایش ناگهانی تقاضا
 • عدم توانایی پاسخگویی عرضه
 • برهم خوردن تعادل عرضه وتقاضا
 • افزایش قیمت ها
 • برگشت تعادل عرضه وتقاضا
 • ورود دولت برای ایجاد تعادل مصنوعی

  نتیجه ورود دولت  :

 • پایین نگهداشتن مصنوعی قیمت ها با واردات ( نه با افزایش تولیدات داخلی)
 • ورود به واردات کالاهای مصرفی ( با هدف مهار قیمت ها )

ادامه تأثیر پدیده بیماری هلندی بر تحلیل بازار مسکن

عارضه اقدامات دولت :

 •  تولید گران کالا با قیمت گران
 • عرضه ارزان کالا بطور اجباری برای ایجاد رقابت

  دلیل :

 • ناتوانی در مهار تورم توسط دولت
 • انتقال گرانی و تورم به سایر بخش های اقتصادی
 • ورود گرانی به بخش مسکن و زمین ( منابع غیر قابل تجارت )
 • ادامه رشد قیمت مسکن و زمین
 • عدم سرمایه گذاری جدید در صنایع ( بخصوص در صنایع قابل رقابت )
 • واردات پذیرو قابل مهار بودن  قیمت ها
 • هجوم سرمایه به مسکن و زمین
 • ایجاد تقاضای کاذب دربازار مسکن و زمین
 • افزایش غیر طبیعی با سرعتی بیشتر و باورنکردنی
 • افول افزایش درآمدهای عمومی
 • تمام شدن پول دولت برای واردات ارزان
 • بروز پدیده افزایش قیمت با سرعت فزاینده درسایر کالا ( هایی که قیمت شان مصنوعی پایین نگهداشته شده)
 • فلجی صنایع داخلی
 • عدم توان پاسخگویی به تقاضاهای موجود
 • حدوث ناکارآمدی و فلجی کامل اقتصاد

ریشه های بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور

 • عدم باور و ایمان به اقتصاد و مدیریت علمی آن
 • سوء مدیریت و فساد های پنهانی
 • توهم پایان ناپذیری درآمدها توسط دولت ها
 • ارائه وعده های غیر مسئولانه هنگام افزایش ناگهانی درآمدها
 • تزریق یکباره و غیر مسئولانه پول به جامعه توسط دولت ها
 • شروع اقدامات اقتصادی دیر هنگام توسط دولت ها  ( مثل اعلام برنامه برای خلاصی وابستگی اقتصاد به نفت پس از چهل سال از پیروزی انقلاب  )

ادامه تأثیر پدیده بیماری هلندی بر تحلیل بازار مسکن یه شرح ذیل است.

راهکارها

 1. باور جدی نظام تدبیر به اقتصاد تولید محور و اشتغالزا
 2. مدیریت جدی  صندوق ذخیره ارزی  کشور با مدل نروژ
 3. مدیریت حرفه ای صندوق ذخیره با الگوی بین المللی و بر اساس توصیه های آن
 4. رعایت و حفظ استقلال بانک مرکزی
 5. عدم تحمیل و اجازه ورود شوک های خطرناک به اقتصاد کشور با سیاست های اشتباه
 6. اقدام به تحولی آگاهانه وخردمندانه در اقتصاد و سیاست  ( داخلی و خارجی )
 7. پذیرش شورش ها ، نارضایتی و درگیری های اجتناب ناپذیر با آن
 8. در صورت ضرورت درخواست کمک از کشورهای دوست و همسایه یا کمک های بین المللی ( مثل مدل کمک آمریکا به هلند)

 

بخش اول

 بخش دوم

شاد و تندرست باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *