آشنایی با انواع اشتباهات مؤثر و غیر مؤثر در آگهی های نوبتی

به موجب  بخشنامه شماره 3700-24/8/52 ثبت منطقه مركزی و بخشنامه 5890/3- 29/8/54 در مورد اصلاح بند 6 فراز ” ج ” اشتباهات در آگهی های نوبتی حَسبِ مفاد بند387 بخشنامه اداره ثبت اسناد و املاک به دو صورت مؤثر و غیر مؤثر به چشم می خورد . در این مجال به اقدامات ضروری در مدریت این اشتباهات ثبتی  نکاتی را یادآور می شوم :

 1. اشتباهات مؤثر در آگهی های نوبتی
 2. اشتباهات غیر مؤثر در آگهی های نوبت

اشتباهات مؤثر در آگهی های نوبتی

تشریح انواع  اشتباهات مؤثر در آگهی های نوبتی

 1.  اشتباهات در نام متاضی یا قائم مقام قانونی او.
 2. اشتباه در نام خانوادگی متقاضی ثبت در مواردی كه نام خانوادگی اساساً آگهی نشده و یا تمام نام خانوادگی اشتباه شده باشد
 3. اشتباه در محل وقوع ملك در صورتی كه طوری ذكر شده باشد كه منطبق با محل دیگری شود.
 4. اشتباه در نوع ملك
 5. اشتباه در شماره اصلی ملك یا عدم ذكر آن
 6. اشتباه در شماره فرعی ملك در مواردی كه اشتباه در اظهارنامه هم عمل آمده باشد
 7. اشتباه در نام قریه یا مزرعه یا قنات مورد تقاضای ثبت
 8. در مواردی كه تقاضا به دیگری منتقل شده و پرونده حاكی از امر انتقال بوده با این وجودا اشتباهاً آگهی های نوبتی بنام انتقال دهنده منتشر شده باشد .

اشتباهات مؤثر در آگهی تحدیدی

 1. اشتباه در شماره پلاك ملک :  اعم از اصلی یا فرعی یا عدم ذكر هر یك از آنها
 2. اشتباه یا عدم ذكر نام یا نام خانوادگی متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی وی
 3. اشتباه در محل وقوع ملك و هم چنین عدم ذكر محل وقوع ملك      
 4. اشتباه در نوع ملك و هم چنین عدم ذكر نوع ملك
 5. عدم رعایت ماده 14 قانون ثبت ،  بدین ترتیب كه در انتشار آگهی تحدید ، رعایت ترتیب شماره املاك نشده باشد 
 6. عدم رعایت ماده 67 آئین نامه قانون ثبت كه باید فاصله قبل از انتشار آگهی تحدید و روز تحدید حدود كمتر از بیست روز و بیش از 60 روز نباشد
 7.   در صورتی كه با وجود اطلاع اداره ثبت اسناد  از وقوع معامله قبل از انتشار آگهی تحدید ، اشتباهاً آگهی تحدیدی به نام فروشنده منتشر شده باشد.

اشتباهات غیر مؤثر در آگهی های نوبتی

تشریح اشتاهات غیرمؤثر در آگهی های نوبتی           

 1. اشتباه در شماره فرعی ملك كه در اظهارنامه صحیحاً قید شده ، ولی در آگهی اشتباه شده درج شده باشد
 2. اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی یا عدم ذكر مضاف الیه
 3.  عدم قید نام خانوادگی مالك در صورتی كه نام پدر قید شده باشد
 4. هرگاه آگهی زائد ( اضافه ) بر میزان مورد تقاضای ثبت منتشر شده باشد
 5. هرگاه اطلاع اداره ثبت از وقوع معامله بعد از انتشار آگهی ها بوده و مورد تقاضا به نام انتقال دهنده آگهی شده باشد
 6. اشتباه در ذكر شهرت ملك یا عدم ذكر آن .

اشتباهات غیر مؤثر در آگهی تحدیدی

 1. اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی یا عدم قید آن
 2. عدم قید و اشتباه در ذكر نام و نام خانوادگی بعضی از شركاء ،  مشروط براینكه حداقل نام و نام خانوادگی یكی از متقاضیان صحیح آگهی شده  باشد.
 3.  اشتباه در ذكر مقدار مورد تقاضا اعم از اینكه بیشتر یا كمتر آگهی شده باشد
 4. اشتباه در نشر آگهی به نام فروشنده ، در صورتی كه اطلاع اداره از وقوع معامله  ، پس از انتشار آگهی تحدید باشد
 5.  انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی ، قبل از آگهی انتشار ماده 14 قانون ثبت باشد  .  

ادامه مطلب را در بخش دوم مطالعه بفرمایید

شاد و تندرست باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *